Literatūra

Tatjanas Žagares-Vītiņas grāmata “Neesam aizbēguši” (LF17M04).
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/neesam-aizbegusi-devini-stasti-par-atgriesanos-latvija.html
http://www.pbla.lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-atver-gramatu-neesam-aizbegusi-par-amerikas-latviesiem/

Elīnas Apsītes “Jettes Dienu grāmata” (LF16L18).
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/jettes-dienu-gramata.html

E-grāmatas, kas piedāvā Latvijas kultūras kanonā iekļautos literāros darbus, piemēram Raiņa “Uguns un nakts” (LF14M34). Latviešu klasiķu darbi pieejami par brīvu.
Brāļi Kaudzītes - Mērnieku laiki https://las.am/lv/e-content/mernieku-laiki 
Rūdolfs Blaumanis - Indrāni https://las.am/lv/e-content/indrani
Rainis - Gals un sākums https://las.am/lv/e-content/gals-un-sakums
Rainis - Uguns un nakts https://las.am/lv/e-content/uguns-un-nakts

Annas Žīgures grāmata “Viņi. Svešos pagalmos”, par latviešiem Vācijas bēgļu nometnēs pēc  2.pasaules kaŗa (LF11M07).
http://gramata24.lv/gramatas/dailliteratura/modernie-romani-un-stasti/p/12250-vini-svesos-pagalmos
Grāmata "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti", autore literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone (LF10M16).
https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/25040/dzelzsgriezeji-latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku