Vēsture

Stāstu sega Latvijai (LF17M03).
http://www.lapamuzejs.lv/

Grāmata “Nyet Nyet Soviet” (LF15L03). Trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību.
https://www.lnb.lv/lv/gramatas-nyet-nyet-soviet-atversana

Astrīdas Jansones grāmatā "Labie ļaudis” ietverti 44 atmiņu stāsti no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Visi stāsti iesākas līdzīgi - ar vārdiem: ,,Es piedzimu Latvijā…” Brīdī, kad grāmata tapa, uzplauka atmiņu ziedi, kuros ierakstītas likteņlīnijas - gan paša, gan visai tautai ejamie ceļi. (LF17M11).
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/labie-laudis.html
Grāmata "Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" (LF10M16). https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/25040/dzelzsgriezeji-latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku

Melānijas Vanagas muzēja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" atklāj piecu deportēto bērnu stāstus ietverot dzīvi Sibīrijā un Latvijā. Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem (LF14M17).
http://www.esipats.lv/

“Runā Rīga” lietotne (mobile app): Rīdzinieki stāsta par Rīgu - aizgājušo un šodienas, Rīga tiek izstaigāta ar stāstiem (LF12M01).
http://runariga.com/index.html

Gramata “Tāla zeme, tuvi ļaudis” (LF13M01). Grāmata atklāj mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas kopš 1947. gada izskaņas veidojies tālajā, nereti mītiem atvītā kontinentā, Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē, un aizsniedzas līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikam.
http://lulfmi.lv/Tala-zeme-tuvi-laudis

Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana (LF15M36).
http://lfk.lv/Davida-Holmerta-albums