Kā varu iesaistīties LF darbībā?

LF dalībnieki var iesaistīties LF darbībā piedaloties gadskārtējā pilnsapulcē, vai balsošanā par projektu pieteikumiem konkursa ietvaros, vai ari kandidējot uz LF Padomi.