Mūsu vietējam kultūras/biedrības namam ir novecojusi aparatūra – vai LF atbalsta jaunas aparatūras iegādi?

Saprotam, ka latviešu kopienām Latvijā un citur pasaulē ļoti svarīgi ir uzturēt tos īpašumus, kur notiek kultūras vai izglītības pasākumi. Taču, LF atbalsts tiek virzīts konkrētiem kultūras/izglītības pasākumiem, nevis šādu namu tehniskās infrastruktūras nodrošināšanai. Ja Jums ir padomā kāds konkrēts koncerts/izrāde/pasākums, kam nepieciešams tehniskais nodrošinājums – lūdzam sazināties par iespēju šādu projektu pieteikt konkursam!