Vēlos iesaistīties LF darbībā bet nevēlos kandidēt uz padomes amatu. Vai LF darbā varu palīdzēt īslaicīgi?

Protams! LF ir dažādas komisijas, kas pilnveido LF darbību dažādās sfērās.  Komisiju dalībnieki nav ievēlēti – tie ir brīvprātīgi dalībnieki, kuri iesaistās LF darbībā savu iespēju robežās. Pastāv arī iespēja iesaistīties LF darbībā kā LF “palīgs” kādā konkrētā – parasti īslaicīgā – LF iniciatīvā. Par šādām iespējām lūdzām sazināties ar lfpriekssedis@gmail.com.