Vēsture

Latviešu fonds dibināts 1970. gadā apvienojoties līdzīgi domājošiem Amerikas un Kanādas latviešiem.

Viens no Latviešu Fonda dibinātājiem, Voldemārs Gulēns, atceras: “Izejot no pārliecības, ka mēs taču atbalstīsim ‘latviešu lietas’ līdz sirmam vecumam, mums likās loģiski sākt mērķtiecīgi krāt kādu mazu naudiņu ik mēnesi.” Tā radās ideja dibināt fondu, lai paši sapņotu, domātu, strādātu, vadītu, lemtu, īstenotu, izvērtētu un papildinātu topošu kultūras mantu. Izauga organizācija Austras koka zīmē, ar mudi “Dosim, dzīvosim!”.

Dokumenti no Latviešu Fonda pirmsākumiem  atrodami Amerikas Latviešu apvienības Imigrācijas dokumentu datu bāzē ALAIDD (saikne sānu slejā pa labi)

Piecdesmit gados, liekot kopā dalībnieku ziedojumus, fonds ir spējis - tikai no ieguldījumu tīrās peļņas - atbalstīt valodas, kultūras un izglītības projektus ar piešķīrumiem vairāk ne kā 1.8 miljonu dolāru vērtībā.

Fonda dibinātāju mērķis bija sasniegt miljons dolāru lielu kapitālu. Latviešu Fonds guva atsaucību daudzās valstīs, kur atradās trimdas kopienas, un šodien kapitāla vērtība jau pārsniedz miljonu.

Ja agrāk trimdas kopiena atradās savā latviskā kultūrtelpā, tad šodien šī telpa ir paplašinājusies. Tā tagad ietver Latvijā dzīvojošos latviešus, diasporas latviešus, kuri vēl joprojām dzīvo savās mītņu zemēs, kā arī nesen no Latvijas izceļojušos tautiešus. Tas nozīmē, ka latviskās identitātes saglabāšana arī šodien ir svarīga.

Daži no daudzajiem piešķīrumiem pēdējo 50 gadu laikā:

 • Beverīnas, Garezera, un Kursas vasaras vidusskolām $35,400
 • Televīzijas filmas “Latvia: A Captive Nation” izgatavošanai $14,228
 • Latviešu publikāciju sakārtošanai Helsinku universitātes bibliotēkā $18,000
 • “Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai $17,500
 • Latvijas Okupācijas muzejam $33,395
 • Albums: Latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vācijā 1945-1950 izveide internetā $7,500
 • 3x3 nometnēm Katskiļos un Garezerā $8,200
 • Anša Epnera filmas “Es esmu latvietis” arhīva izveide $6,500
 • Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai $18,400
 • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" $940
 • Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi $10,000
 • Filma “Melānijas hronika” $10,000
 • Latviešu Dziesmu svētkiem Hamiltonā 2014. gadā un Baltimorā 2017. gadā $20,000
 • Grāmata par Amerikā dzīvojošiem latviešiem “Mēs neesam aizbēguši”$2,000
 • Monogrāfiskais pētījums “Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības”. $2,000
 • Dokumentālā filma “Dieva putniņi” $10,000
 • Viesturnejām no Latvijas, ansambļiem “Trio,” “Iļģi, un lugai ”Medību pils” $30,000