Cik ilgā laikā jāizlieto finansējums?

Mazais projekts (līdz $2,000) ir jāveic un pabalsts jāizmanto viena (1) gada laikā pēc piešķiršanas datuma. Lielie projekti (no $2,001 līdz $10,000) ir jāizpilda un pabalsti jāizmanto trīs (3) gadu laikā. Ja līdz tam laikam projekts nav paveikts un nauda nav izdota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.

Sakarā ar Covid pandēmijas ietekmi uz kultūras pasākumu norisi, LF padome pēdējo gadu projektu izpildes termiņus ir pagarinājusi uz 2 gadiem Mazajiem projektiem un 4 gadiem Lielajiem.  Nepieciešamības gadījumā projektu veicēji var pieprasīt termiņu pagarinājumus.