Ja projekts nesaņem Fonda finansējumu, vai to pašu projektu var iesniegt atkārtoti?

Jā, projektu kas vel nav saņēmis LF finansējumu, un kas turpinās vai tiek veikts ilgākā laikā var iesniegt atkārtoti. Šajos gadījumos nepieciešams pārliecināties vai nav mainījušies konkursa noteikumi un vai ir nepieciešams pārstrādāt budžetu (piemēram, ja projektam netika piešķirts finansējums Lielo projektu kategorijā, iespējams ka gada laikā situācija ir mainījusies, un projektam nepieciešami mazāki līdzekļi un tas iesniedzams Mazo projektu kategorijā; vai ja tās projekta daļas kam sākotnēji tika pieprasīts LF finansējums ir jau izpildītas).