Kad notiek projektu konkurss?

Projektu konkurss notiek no 1. janvāra līdz 15. februārim.