Kad un kam jāiesniedz projekta un finanšu atskaites?

Gala atskaites un finanšu atskaites jāiesniedz elektroniski Aktīvo projektu lietvedim divu mēnešu laikā pēc projekta nobeigšanas. Atskaites jāsūta uz lfvietnieks@gmail.com. Finansējums vai tā atlikums tiks izmaksāts tikai pēc gala un finanšu atskaišu saņemšanas.