Kādus projektus nepieņem konkursā?

  • Pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;
  • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav vēl pabeigusi īstenot iepriekšējos gados atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites sakarā ar iepriekš saņemto finansējumu;
  • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas vai izpildīšanas laikā;
  • Pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma saņemšanu no bezpeļņas organizācijām;
  • Pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;
  • Pieteikumus finansēt projektu, kas jau ir paveikts;Pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ceļojumu, pat ja tas ir daļa no lielāka projekta.
  • Pieteikumus, kuros LF finansējums pārsniegtu 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas.
  • Neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus