Kādus projektus nepieņem konkursā?

 • Pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;
 • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav vēl pabeigusi īstenot iepriekšējos gados atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites sakarā ar iepriekš saņemto finansējumu;
 • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas vai izpildīšanas laikā;
 • Pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma saņemšanu no bezpeļņas organizācijām;
 • Pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;
 • Pieteikumus finansēt projektu, kas jau ir paveikts;Pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ceļojumu, pat ja tas ir daļa no lielāka projekta.
 • Pieteikumus, kuros LF finansējums pārsniegtu 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas.
 • Neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus
 • Pieteikumus finansēt dienas naudu (“per diem”);
 • Pieteikumus tautas tērpu vai koncerta tērpu izgatavošanai;
 • Pieteikumus segt izklaides, ekskursijas un citas aktivitātes, kas nav saistītas ar projekta būtību.