Kam jānosūta pieteikuma komplekts?

Pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniski. Citos formātos iesniegtās anketas netiks pieņemtas.
Rekomendācijas vēstules jānosūta gan elektroniski gan arī pa epastu uz pieteikumi@gmail.com. 

Papildus video, audio vai drukātie materiāli un grāmatas jānosūta pa pastu uz Latvian Foundation Inc., 323 E Wacker Drive #508, Chicago, IL 60601, USA.