Kas ir finanšu atskaite?

Pilna atskaite par visām izdevumu kategorijām projektu noslēdzot, kurā tiek atspoguļoti budžetā paredzētie un reāli izlietotie līdzekļi. Finanšu atskaitē jaiekļauj tikai no LF pieprasītais finansējums un jāpievieno ieskanēti visi rēķini, tāmes un apmaksas kvītis vai kases čeki kopā ar parakstītu budžeta pārskatu par visu LF finansējuma summu.