Kas ir kvīts un kases čeks (“receipt of payment”)?

Oficiāls apliecinājums tam, ka maksājums veikts un preces vai pakalpojums saņemts. Kad LF aktīvo projektu vadītājs  saņēmis visas nepieciešamās kvītis un ir pārliecinājusies/apstiprinājusi, ka tās atspoguļo pieņemto projekta budžetu, tad kasierim tiek dota atļauja atlikušo naudas summu izmaksāt.