Kas ir Lielie projekti?

Tādi projekti kuriem nepieciešams LF finansējums no $2,000 līdz $10,000 un kuri tiks veikti viena līdz trīs (1-3) gadu laikā no finansējuma piešķiršanas. Lielo projektu konkurss notiek divās kārtās. Uz otro kārtu Latviešu Fonda padome izvirza 10 spēcīgākos projektus, par kuriem aizklātā balsošanā balso visi Latviešu Fonda dalībnieki. Konkursa rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū.