Kas ir Mazie projekti?

Tādi projekti kuriem no LF pieprasītais/nepieciešamais finansējums nepārsniedz $2,000 un kuri tiks veikti viena (1) gada laikā no finansējuma piešķiršanas. Par mazajiem projektiem aizklātā balsošanā balso Latviešu Fonda padome un konkursa rezultāti tiek paziņoti aprīļa beigās.