Kas ir tāme (“estimate”)?

Dokuments, kas pierāda oficiālas saistības ar konkrētu personu vai firmu, kura sniegs pakalpojumu, materiālus, preci u.c. un kurā uzskaitīti projektā ieplānotie izdevumi. Dokumentā parādas paraksts vai apstiprinājums, ka dokuments sastādīts elektroniski. Pēc tāmes iesniegšanas, projekta vadītājs var saņemt līdz 50% no projekta finansējuma.