Kas ir Tūkstošnieks (Patron)?

Tūkstošnieks ir dalībnieks, kurš ir samaksājis vienreizējo iestāšanās naudu $50 un ziedojis fondam vismaz $1,000. Tūkstošnieks ir balsstiesīgs dalībnieks uz mūžu.