Kas jāiesniedz pieprasot finansējuma izmaksu?

 1. Brīvas formas iesniegums, kas adresēts aktīvo projektu lietvedim un kurā norādīta nepieciešamā summa (piem. pirmā izmaksa, kas nepārsniedz 50% no kopsummas; otrā izmaksa projektu noslēdzot; vai pilna summa projekta noslegumā).
 2. Tāme (estimate), rēķini (invoices) vai kvītis un kases čeki (receipts of payment)
 3. Bankas informācija
  Par saņēmēju:
  Name/vārds vai organizācijas nosaukums  Address/adrese City/pilsēta State/valsts un/vai pavalsts/štats Postal code/pasta indekss Phone/telefona numurs
  Par saņēmēja  banku:
  Beneficiary institution (bank)/saņēmēja banka Bank name/bankas nosaukums Branch/bankas nodala SWIFT/BIC Code/SWIFT/BIC kods Account #/konta numurs Address/adrese City/pilsēta    State/pavalsts vai štats Postal code/pasta indekss Country/valsts
 4. Pieprasot izmaksāt finansējuma atlikumu, jāiesniedz projekta gala atskaite un pilna finanšu atskaite.