Vai var pieteikt jaunu projektu, ja iepriekšējais LF atbalstītais projekts vēl nav pabeigts?

Ja pieteicējs vēl nav atskaitījies par iepriekšējo Latviešu Fonda finansēto projektu, nākamais šī pieteicēja projekts konkursā netiks pieņemts.