Vai var pieteikt vairākus projektus vienlaicīgi?

Nedrīkst.Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadskārtējam projektu konkursam.