Kas jādara, lai saņemtu finansējumu

Atskaites jānosūta elektroniski uz lfvietnieks@gmail.com 

Saglabājiet visas kvitis un kases čekus un rēķinus!  Atcerieties pievienot Latviešu Fonda zīmolu ar projektu saistītajiem materiāliem, reklāmai, rakstiem sociālajos un citos medijos, koncertos, teātros un izstādēs. LF patur tiesības neizmaksāt pilnu finansējumu, ja nav pierādijumu, par ko nauda iztērēta, vai ja nav lietots LF zīmols.

BRĪVAS FORMAS ATSKAITE PAR PAVEIKTO

  • Projekta rezultāti, veiksmes, kā arī neveiksmes; kādas atsauksmes saņemtas; kādu vērtību šis projekts ir devis; kādi pasākumi tika rīkoti šī projekta ietvaros vai sakarā ar to. Ja projekts neizdevās vai tika izmainīts realizācijas gaitā, jāapraksta kā un kāpēc,un kas būtu bijis jādara savādāk.
  • Apstiprinājums, ka projekts ir īstenots saskaņā ar iesniegto un pieteikumu;
  • Jāapstiprina, ka projektu īstenojot, Latviešu Fonds un tā zīmols ir popularizēts un pieminēts redzamā vietā un veidā (piemēram grāmatas priekšvārdā vai rakstā kas publicēts medijos, kā arī izstādot LF baneri koncertos un teātra izrādēs); jāapstiprina, ka Latviešu Fonda zīmols - Austras koks, ir ievietots visos publicējamos materiālos (piemēram sarīkojuma afišā, programmā, mājas lapā un Facebook)
  • Jānorāda, kur turpmāk tiks glabāts aprīkojums vai inventārs, kas iegādāts ar Latviešu Fonda atbalstu (ja tāds ir);

Pilna atskaite par visiem izdevumiem, kurā tiek atspoguļoti budžetā paredzētie un reāli izlietotie līdzekļi.  Finanšu atskaitē jaiekļauj tikai no LF pieprasītais finansējums, visi saņemtie rēķini un apmaksas kvītis kopā ar parakstītu budžeta pārskatu par visu LF finansējuma summu.

  • Kvītis un kases čeki: Sakārtotas izmaksāšanas secībā, sanumurētas un pārbaudītas vai saskan ar iesniegto budžetu.
  • Izdevumi: Uzskaitītas tās budžeta daļas, kurās izmantots Latviešu fonda finansējums. LF līdzekļus drīkst izmantot tikai tām budžeta daļām, kas tika norādītas projekta pieteikumā.
  • Kopsumma: Izdevumus un kopsummu var uzrādīt oriģinālajā valūtā (Ls, € u.c) bet beigās kopsumma jāpārrēķina ASV dolāros. Summa jānoapaļo līdz tuvākajam dolāram. (Fonda kasieris izmaksās finansējumu ar čeku vai pārskaitījumu ASV dolāros, pēc tam, kad aktīvo projektu lietvedis būs apstiprinājis, ka izdevumi atbilst pieteikuma budžetam).

Divi (2) eksemplāri no projekta gala produkta

Grāmatas, manuskripta, aplikācijas (App), filmas, skaņu vai video ieraksta u.c. jānodod Latviešu Fonda aktīvo projektu lietvedim vai LF pārstāvim Latvijā. Viens eksemplārs paliks LF arhīvā Latvijā, bet otrs - padomes rīcībā ASV. 

Ja projekts ir seminārs, koncerts, vai kas cits, ko nevarētu arhīvā ievietot, tad iesniedzama kopija no raksta presē, projekta programmu, recenzijs, fotogrāfijas, video utt. kas tuvāk apraksta projekta gaitu.

Fonds priecāsies saņemt interesantus materiālus par projektu tā norises gaitā (foto, video, dokumentus, intervijas), ko var ievietot fonda mājas lapā, Facebook, Twitter, apkārtrakstā, un citur. . Informāciju par projektu Latviešu Fonda padome izmanto rakstiem presē, LF dalībnieku informācijai, kā arī reklāmai. 


Nesaistošs ieteikums: gadījumā, ja projekts nes peļņu vai rodas līdzekļu pārpalikums, ceram, ka daļu no peļņas vai pārpalikumu ziedosiet LF, kā to jau ir darījuši daudzi. Jūsu ziedojums dos iespēju finansēt LF nākotnes projektus un mēs pateicamies par to jau tagad!