Pilna atskaite par visiem izdevumiem, kurā tiek atspoguļoti budžetā paredzētie un reāli izlietotie līdzekļi.  Finanšu atskaitē jaiekļauj tikai no LF pieprasītais finansējums, visi saņemtie rēķini un apmaksas kvītis kopā ar parakstītu budžeta pārskatu par visu LF finansējuma summu.

  • Kvītis un kases čeki: Sakārtotas izmaksāšanas secībā, sanumurētas un pārbaudītas vai saskan ar iesniegto budžetu.
  • Izdevumi: Uzskaitītas tās budžeta daļas, kurās izmantots Latviešu fonda finansējums. LF līdzekļus drīkst izmantot tikai tām budžeta daļām, kas tika norādītas projekta pieteikumā.
  • Kopsumma: Izdevumus un kopsummu var uzrādīt oriģinālajā valūtā (Ls, € u.c) bet beigās kopsumma jāpārrēķina ASV dolāros. Summa jānoapaļo līdz tuvākajam dolāram. (Fonda kasieris izmaksās finansējumu ar čeku vai pārskaitījumu ASV dolāros, pēc tam, kad aktīvo projektu lietvedis būs apstiprinājis, ka izdevumi atbilst pieteikuma budžetam).