Kas jādara, lai saņemtu finansējumu

Atskaites jānosūta elektroniski uz lfvietnieks@gmail.com 

Saglabājiet visas kvitis un kases čekus un rēķinus!  Atcerieties pievienot Latviešu Fonda zīmolu ar projektu saistītajiem materiāliem, reklāmai, rakstiem sociālajos un citos medijos, koncertos, teātros un izstādēs. LF patur tiesības neizmaksāt pilnu finansējumu, ja nav pierādijumu, par ko nauda iztērēta, vai ja nav lietots LF zīmols.

BRĪVAS FORMAS ATSKAITE PAR PAVEIKTO