• Projekta rezultāti, veiksmes, kā arī neveiksmes; kādas atsauksmes saņemtas; kādu vērtību šis projekts ir devis; kādi pasākumi tika rīkoti šī projekta ietvaros vai sakarā ar to. Ja projekts neizdevās vai tika izmainīts realizācijas gaitā, jāapraksta kā un kāpēc,un kas būtu bijis jādara savādāk.
  • Apstiprinājums, ka projekts ir īstenots saskaņā ar iesniegto un pieteikumu;
  • Jāapstiprina, ka projektu īstenojot, Latviešu Fonds un tā zīmols ir popularizēts un pieminēts redzamā vietā un veidā (piemēram grāmatas priekšvārdā vai rakstā kas publicēts medijos, kā arī izstādot LF baneri koncertos un teātra izrādēs); jāapstiprina, ka Latviešu Fonda zīmols - Austras koks, ir ievietots visos publicējamos materiālos (piemēram sarīkojuma afišā, programmā, mājas lapā un Facebook)
  • Jānorāda, kur turpmāk tiks glabāts aprīkojums vai inventārs, kas iegādāts ar Latviešu Fonda atbalstu (ja tāds ir);