Cik ātri jāizlieto finansējums?

Mazie projekti jāveic un finansējums jāizmanto viena (1) gada laikā, bet Lielie projekti - trīs (3) gadu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas. Ja projekts nav paveikts noteiktajās laika robežās un nauda nav izlietota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.

Latviešu Fonda atbalsts jāpiemin projektu īstenojot. Kā to darīt?

Latviešu Fonda simbols Austras koks ir jāiekļauj projektā un tā reklāmas materiālos, ja tādi ir, ar frāzi:“Projekts (nosaukums) izdots (veidots, veikts utt.) ar Latviešu Fonda atbalstu”. Simbola kopija dažādos lielumos pieejama LF mājas lapā sadaļas “Piesaki projektu” apakšnodaļā “LF logo” vai rakstot Aktīvo projektu lietvedim uz lfvietnieks@gmail.com..