Projektu pieteikšanas noteikumi

Kā pieteikt projektu

Pieteikums sastāv no kompjūterā tiešsaistē aizpildītas pieteikuma veidlapas, 2 rekomendācijām un citiem papildmateriāliem, kas papildina projekta pieteikumu – fotogrāfijām, izvilkumiem no topošās grāmatas, skaņu ieraksta vai video materiāla. Veidlapā jāievieto saiknes uz šiem papildmateriāliem. Iepriekš sazinoties ar Projektu lietvedi, papildmateriālus, kas ir grāmatas vai diski, iespējams atsūtīt pa parasto pastu.

Projekta pieteicējs ir fiziska persona vai organizācija, kas ir atbildīgi par projekta īstenošanu, finansēm un nepieciešamajām atskaitēm. 

Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadā. Iepriekš iesniegtiem projektiem ir jābūt noslēgtiem līdz jaunā konkursa sākumam - 1. janvārim.

Projektus pieņemam tikai elektroniski no 1. janvāra līdz 15. februārim (ieskaitot). 

Jautājumus sūtīt LF Projektu lietvedim Mārtiņam Hildebrantam uz pieteikumi@gmail.com.

22. janvārī plkst. 1:00 pēc ASV austrumkrasta laika informācijas sesija Zoom, kuras laikā atbildēsim uz jūsu jautājumiem par pieteikšanās procesu. Lūdzam reģistrēties rakstot uz lflietvedis1@gmail.com.