Konkursā pieņem:

Konkursā pieņem projektus, kas ir iesniegti kokursa noteiktajos termiņos, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir: 

  • Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;
  • Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts;
  • Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
  • Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.