Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji

  • Projekta aktualitāte;
  • Projekta atbilstība Latviešu Fonda mērķiem;
  • Pieteikums pārliecina, ka tiks nodrošināta projekta kvalitatīva īstenošana;
  • Budžeta precizitāte un pamatojums;
  • Projekta atsauksmju kvalitāte un atsauksmes devēja viedoklis;
  • Latviešu Fonda dalībnieku ieinteresētība projekta īstenošanā;
  • Projekta kvalitatīvā vērtība salīdzinot ar citiem iesniegtajiem pieteikumiem.

Padomes locekļi izvērtē visus projektus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, un pavasara sēdē pirms balsošanas projektus apspriež. Pat ja pieteikums atbilst visiem kritērijiem, tas negarantē finansējumu, jo katru gadu atvēlētā summa nav pietiekoši liela, lai apmierinātu visus pieteikumus.