3x3 nometne Īrijā pirmoreiz

07.11.12

Pēc Līgas Rupertes vārdiem, "3x3 nozīme latviskās identitātes, kultūras un sabiedrības veicināšanā ir ļoti liela. Jo lielāka tā ir Īrijā, kur latvieši varbūt tikai vēl sāk apzināties lielo darbu ko prasa latvietības saglabāšana ārpus Latvijas. 3x3 viņiem var pierādit, ka latvietība ir neatsverama vērtība viņu dzīvēs, ka kopā būšana un mācīšanās vienam no otra dod spēku un pamatu un ka latvietības kopšanā ieguldītais darbs un līdzekļi dod gandarījum, ko citādi neiegūt." M.p>

3x3 dalībnieki

“Pirms nometnes mēs tikai nojautām, kādam īsti ir jābūt 3x3. Tagad, kad nometne jau ir beigusies un 3x3 dibinātāja Līga Ruperte atzīst, ka šī ir bijusi tāda nometne, kādai jābūt 3x3, esam bezgala gandarīti, ka mums ir izdevies to īstenot,” ar patiesu prieku atzīst Īrijas pirmā ğimeņu saieta rīkotāji. “Protams, turpmāk būsim daudz zinīgāki, jo nu esam izgājuši cauri visam procesam – gan sagatavošanas posmam, gan pašai nometnes norisei. Nākamreiz daudz ko darīsim pavisam citādi,” saka Īrijas 3x3 padomes locekļi un lūdz vislielāko paldies par padomiem teikt Līgai Rupertei un Inesei Krūmiņai. Viņas gan čakli konsultējušas nometnes rīkotājus nometnes sagatavošanas laikā, gan nākušas talkā arī pašas nometnes laikā.

Saietā Zaļajā salā kopumā piedalījās 83 dalībnieki, un Dublinas kalnos Lārčhilā, kur notika nometne, bija sabraukuši latvieši no Zviedrijas, ASV, Kanadas, Lielbritanijas, Latvijas un, protams, no Īrijas. Nometņotāji piedalījās kopumā 14 ievirzēs, un visai nometnei cauri pamīšus ar “Apvārsni” vijās arī Jāņu mācība, jo Īrijas pirmajai nometnei nedēļa pirms Jāņiem tika izvēlēta ar īpašu nolūku. Pirmkārt, lai iemācītos tā pa īstam līgot, otrkārt, lai pirmā nometne paliktu atmiņā ar visspilgtākajiem un latviskākajiem svētkiem, kādi vien iedomājami, un, treškārt, lai tieši līgojot pulcinātu kopā Īrijas latviešus, jo ne tikai rīkotājiem, bet arī daudzajiem Īrijā mītošajiem latviešiem līdz šim bijis visai maz zināšanu par 3x3 un īpašo gaisotni, kas valda nometnē.

Nedēļas laikā Īrijas nometnē, apmeklējot dažādas ievirzes, nometņotāji papildināja zināšanas Austŗa Graša (par latviešu valodas vērtību pasaules kontekstā), Andŗa Tomašūna (caur mūsu pašu fotoalbumiem - ceļojumā uz pagātni), Jāņa un Lailas Kirmuškas (gan bērniem, gan pieaugušajiem, leļļu valstība), Viestura Zariņa (Latvijas un Īrijas alus darīšanas vēsture, brūvēšana, lietošanas kultūra, baudīšana), Līgas Rupertes (3x3 kustības dibinātāja) un Māras Tupeses (savstarpējo attiecību uzlabošana ğimenē un bērnu audzināšana), Ineses Krūmiņas (latviskās virtuves noslēpumi, Saulgriežu rituāli un Jāņu svinēšanas tradicijas), Jāņa Krūmiņa (seno latviešu cīņu un veiklības prasmes), Aelitas un Juŗa Batņas (latvisko pirts rituālu noslēpumi), Līgas Reiteres (ventiņu stāstniece un Zāļu sieva), Mārītes Briedes (rotaļas un spēles ½ x ½), Māŗa Brasliņa (latviešu danči), Valērija Martinkēviča (sporta nodarbības bērniem), Ilvas Kramas (radošās mākslas un veidošanas nodarbības) un Valdas Birkmanes (kā aust bez stellēm) vadībā. Pie nometņotājiem ciemojās arī Austŗa Graša uzaicinātais ķeltu valodu speciālists profesors Rourijs O’Higinss (Ruairi O’Highinn), īru dzejnieks Maikls O’Loklins (Michael O’Loughlin), alus darītājs Trevors Virtmens (Travor Wirtman) un portāla Baltic-Ireland redaktore Laima Ozola. Notika lekcijas par Īrijas latviešu vēsturi un brauciens uz pīpju meistara Kārļa Pētersona mūzeju Salinogīnā, pārgājiens kalnos un Daudzinājums piederībai, ko vadīja Inese un Jānis Krūmiņi.

Tagad, pārskatot fotografijas un pārlasot dalībnieku vērtējumu anketas, šķiet, ka mums tomēr ir izdevies izveidot mazu “Latviju” tepat Dublinas pievārtē.

Sandra Bondarevska
Pārpublicēts no laikraksta "Laiks": http://laiks.us/mitnu-zemes/3x3-nometne-irija-pirmoreiz