Latviešu Fonda Īpašā akcija

08.06.23

Aicinām atbalstīt Īpašās akcijas projektus līdz 10. jūlijam!

 

Kursas grāmatas Sarma Muižniece LiepiņaKursas bibliotēka

 Sarma Muižniece-Liepiņa ar grāmatām, kas ceļos uz Kursu                          Ieva Dexter palīdz sakārtot Kursas bibliotēku.

 

Kursas vasaras vidusskolas inventāra atjaunošana (pieprasīts $2000)

Lai atbalstītu Kursas vasaras vidusskolas bibliotēkas krājuma atjaunošanu un papildināšanu, tās darbinieki ir sagatavojuši apjomīgu grāmatu sarakstu. Latviešu Fonds Īpašo akciju šoreiz organizē pavisam īpaši - aicinot ziedot ne tikai līdzekļus grāmatu iegādei, bet arī pašas grāmatas - tātad "naudā un graudā".

Ja jūsu mājas bibliotēkā atrodas kāds Kursai nepieciešamais grāmatas eksemplārs, ko vēlaties ziedot, vai, ja nolemjat grāmatu iegādāties Latvijā vai pasūtīt no e-grāmatnīcas, lūdzam rakstīt uz lflietvedis1@gmail.com, lai varam atzīmēt pievienotajā sarakstā, ka grāmata jau iegādāta.  Kursas vasaras vidusskola būs pateicīga par jebkuru no sarakstā iekļautajām grāmatām, un, tās sūtot, lūdz ierakstīt vēlējumu nākamajiem lasītājiem no dāvinātāja.

Grāmatu saraksts atrodams šeit. Grāmatas nosūtīt:

Kursa/WCLEC
PO Box 1221
Shelton, WA 98584

Grāmatu iegādei ziedojiet arī ar PayPal ar norādi "Kursas bibliotēkai" vai sūtiet čeku uz Latvian Foundation, 323 E Wacker Drive #508, Chicago IL 60601

Abrenes grāmatas vāka metsAbrenes cilvēku foto dārzā

 

“Viņpus upes. Abrenes kultūras mantojums atmiņu stāstos. Izdošana” (pieprasīts $1800)

Tikai nedaudzi no mums jebkad bijuši Abrenē - Latvijas daļā, kas Padomju okupācijas rezultātā tika atšķelta no Latvijas, vieta, kas ieguvusi simbolisku nozīmi, varbūt pat nedaudz idealizētu veidolu. Latvijas vēsturnieku savāktajā  vispusēju vēsturisko materiālu un unikālais izdevums tiks papildināts arī ar daudzām vēsturiskām fotogrāfijām, dažas no tām, pievienojam ieskatam. Atbalstīsim šī vērtīgā izdevuma tapšanu!

Ziedojiet ar PayPal ar norādi "Abrenes grāmatai" vai sūtiet čeku uz Latvian Foundation, 323 E Wacker Drive #508
Chicago IL 60601