LF pilnsapulce un Austras stunda satiekas

01.11.22

 Latviesi.com kolaza

Latviešu Fonda pilnsapulci tradicionāli rīko agrā rudenī – tas ir laiks, kad LF dalībnieki iepazīstas ar iepriekšējā gada darbību, finansēm un  projektiem par ko vasarā ir nobalsojuši.   Bet sapulcēšanās klātienē ir palikusi sarežģītāka, daudzi LF biedri dzīvo tālu viens no otra, ar gadiem paliek grūtāk ceļot un Covid laikā tas vispār nebija iespējams.  Tādēļ 2020 g. sākām organizēt sapulces virtuāli, un nu jau trešo reizi,  2022.g. 18. septembrī, Latviešu Fonda pilnsapulce tika sekmīgi novadīta Zoom platformā.

Radošs solis mūsu šī gada darba kārtībā bija, jau pirms pilnsapulces, padarīt pieejamus padomes atskaišu video ierakstus. Sapulcē,kuru iespējams noskatīties LF Youtube kanālā, uzmanība tika veltīta darba darītājiem un Austras stundā apskatītajiem projektiem.  

LF padomes locekļi īsi un kodolīgi viens pēc otra sniedza atskaites, kuras nobeidza ar savām iecerēm Latviešu Fonda darbam nākotnē.  Sekretārei Ritai Grendzei Latviešu Fonda redzamības celšana ir svarīga, sevišķi starp jauniešiem, lai tie saprot, ka var piedalīties dzīvā latviešu kultūrā.  Projekta lietvedis Mārtiņš Hildebrants izteica vajadzību tuvāk iepazīstināt LF saimi ar Fonda veiktajiem projektiem.  Elizabete Ludvika, aktīvo projektu lietvede, nododama “stafeti” jaunajai padomes loceklei Andrai Zomerei,  atcerējās interesantos četrus gadus LF, sastopot latviešu kultūras veidotājus.   Andra, sajūsmināta par savu jauno lomu Fondā, stāstīja, ka arī darbojas kā sekretāre Latviešu Nacionālā apvienībā Kanadā (LNAK). Priekšsēdes vietniece Mārīte Krūze priecājas par LF kultūras pasākumiem visā pasaulē, un gribētu kuplināt LF biedru skaitu.  Revidents Andrejs Dumpis un ieguldījumu speciāliste Brigita Rumpētere ar savām zināšanām un padomu ir līdzējuši noturēt mūsu bezpeļņas, brīvprātīgo organizāciju profesionālā līmenī. 

Priekšsēde Renāte Kenney apliecina, ka ar tādu “radošu, varošu un enerģisku” padomi, viņas darbs ir viegls – tikai jātur stūre.  Tomēr jāsaka, Renāte ir ne tikai Latviešu Fonda viskaislīgākā suminātāja, bet arī darītāja un darbības veicinātāja. Nākamajā gadā, LF priekšsēde cer stiprināt komunikāciju ar LF dalībniekiem, kā arī satuvināt biedrus un projektus.  LF padome, kur iespējams, personīgi apmeklē LF atbalstītos kultūras pasākumus un katru vasaru tiekamies ar projektu veicējiem.  LF padomdevēja Valda Grinberga šovasar piedalījās Ēvalda Dajevska grāmatas atklāšanā Rīgā,  revidente Diāna Kārkliņa izbaudīja J. Kalniņa operu “Hamlets”.  Man pašai bija izdevība apaskatīt Okupācijas muzeja jauno ekspozīciju, intervēt Dajevska grāmatas autori Dzintru Andrušaiti un mākslinieci Raimondu Strodu un tikties ar izdevniecības “Jumava” vadītāju Juri Visocki. Netiku prom bez lielas grāmatu kaudzes, ko solījos pārvest uz Ameriku, bet papildu grāmatas saņēmu arī no LF pārstāvja Latvijā, bijušā Fonda priekšsēža Valža Bērziņa, kurš kopā ar savu kundzi Ilzi, mani izvadāja un cienāja savās Tūjas mājās - skaistā miestiņā pie jūras.   

Patīkams pārsteigums pilnsapulcē bija jaunās LF aktīvo projektu lietvedes un J. Bieriņa fonda vadītājas Andras Zomeres paziņojums: Bieriņa balva šogad piešķirta folkloristei, valodniecei, skolotājai un mūziķei Dacei Veinbergai no Toronto.  Dace bija klāt pilnsapulcē un izteica savu pārsteigumu un pateicību par balvu. Latviešu Fonda paspārnē esošā J. Bieriņa piemiņas fonda balva dibināta, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas.

Šī gada pilnsapulces visinteresākā norise bija mūsu trešā  Austras stunda.  Šeit, Ritas Grendzes vārdos, tika izklāstīts mūsu “sakrātais zelts”. Latvieši pasaulē (LAPA) muzeja un pētniecības centra galvenā kuratore Marianna Auliciema rādīja slīdītes un pastāstīja par diviem LF atbalstītiem projektiem – “DP albumu” un  izstādi “Nyet Nyet Soviet”, bet sarunas vadīja LF dalībniece Vanda Dauksta.  Te jāpiemin, ka Fonds ir atbalstījis LAPA  projektus jau no muzeja sākuma gadiem, finansējot “Latviešu pēdas pasaulē”,  “Stāstu segu” un filmu par latviešiem Brazīlījā.  “DP albumu” - interneta datu bāzi ar 5,000 fotogrāfijām un pievienotiem stāstiem sāka veidot 2004. gadā, arī ar LF atbalstu. Rediģētie un sakopotie digitālie foto attēli tagad pieejami LAPA muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapās www.latviesipasaulefoto.lv un  www.lndb.lv.  Bildes šajā krājumā dara dzīvu mūsu vecāku un vecvecāku stāstus par bēgļu nometnes laikiem –  cik grūti bija, cik daudz nezināmā nenoteikti, bet arī cik bagātīga un izturīga bija latviešu bēgļu sabiedrība! 

Nyet nyet

To pašu var teikt par “Nyet, Nyet Soviet” izstādi Latvijas Dzelsceļu muzejā šovasar.  Sakopotās bildes, plakāti,  saukļi, Jura Bļodnieka Valiant mašīna, ko daudzi no mums atceras, pilgti ilustrē trimdas sabiedrības izdomu un neatlaidību, celot Latvijas likteni pasaules acīs 70., 80. un 90. gados.  Vanda Dauksta atcerējās demonstrācijas, kur latvieši megafonos sauca : ”Mr. Bush, Mr. Quayle, the Baltic States are not for sale”.   Izstāde šovasar piedāvāja apmeklētājiem  tādu pašu iespēju “izkliegties” ar “Pārkāpt pār sevi” nodarbību.  Latviešu tendence ir būt kautrīgiem, nebļaustīties, bet ir reizes, kad bļaustīšanās ir vajadzīga.   Interesanta ideja izstādē bija Brīvības mūris (piemērs ņemts no Berlīnes mūra), kur apmeklētājus ierosināja rakstīt savas domas grafiti stilā uz mūra sienas. Tas izrādījās populārs pieturas punkts arī Ukrainas bēgļiem, kas apmeklēja muzeju un “Sveika, Latvija!” dalībniekiem.  Izstādes video var redzēt LAPA Facebook vietnē.

 Atgriežoties pie LF pilnsapulces jāpiemin, ka LF dalībniekiem ir elektroniski pieejami  detalizēti materiāli par Fonda  2022. gada finansēm, ieguldījumiem, ziedojumiem un projektiem.  Jūs varat uzmeklēt, ko tik vēlaties par Latviešu Fondu un projektiem – ieskatieties Latviešu Fonda mājas lapā, www.latviesufonds.org,  Facebook  vai InstagramGuidestar un Linkedin, Youtube un Spotify.  LF padome ir ne tik spērusi soli uz priekšu, bet ar švunku lēkusi technoloģijas izplatījumā!

youtube

Kas vēl ir jāpastāsta, ir tas, ka mūsu dziļākā vēlēšanās ir pievilkt un ievilkt jauniešus mūsu pulkā.  Mārtiņš Hildebrants, Rita Grendze, mūsu revidente Diāna Kārkliņa un Vanda Dauksta vasarās darbojās Gaŗezera vasaras vidusskolā (GVV).  Jaunieši ir piedalījušies LF speckursā jau otro gadu un plānojuši kā īstenot paši savus latviskos projektus. Šovasar, ar Diānas  padomu un palīdzību, GVV grupiņa izdaiļoja Gaŗezera Vēja kalnu ar pašu rokām no koka darinātiem latviskiem rakstiem.  GVV absolventi tika apdāvināti ar gada dalību Latviešu Fondā, kā arī ar LF mugursomām un Latvijas “Gotiņām”.  Tāpat arī apsveicām rietumkrasta Kursas absolventus un ceram, ka nākotnē varēsim arī Kursā piedāvāt kādu interesantu vasaras programmu. 

Pēdējos pāris gados Latviešu Fonds ir zaudējis tik daudzas spožas dvēseles – dalībniekus, kas izkala stingros pamatus mūsu organizācijai.  Mēs no sirds vēlamies saglabāt un kuplināt viņu veikto, un turpināt viņu degsmi.  Ar uzticīgiem patreizējiem LF atbalstītājiem un, piesaistot jaunus draugus un darītājus, mēs būsim, Renātes vārdos, “kā dažāda lieluma zobratiņi, kuri, aizķerot jaunas idejas, jaunas paaudzes un  jaunus cilvēkus turpinās griezties -  un kustība būs

 

Raksts LATVIEŠU FONDA PILNSAPULCĒ AUSTRAS STUNDA STARO (Ilze Pētersone, Latviešu Fonds) publicēts arī avīzē "Laiks", "Latvija Amerikā" un Latviesi.com)