LF20L03 Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”

15.04.20

113312

LF20L03 Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”
15.04.2020


Projekta mērķis – sniegt vispusīgu priekšstatu par E.Dajevska ieguldījumu latviešu teātra scenogrāfijā un glezniecībā. Pētnieciskā darba procesā iegūta plaša informācija par nozīmīgu mākslinieka darbības laiku Vācijā (1944-1950) - Mērbekas latviešu teātra vēsture, mākslinieka darbība ASV (1951-1991) – latviešu kultūra mijiedarbībā ar citām kultūrām.

Projekta apraksts:  Projektu realizēs izdevniecībā “Jumava” 2020.-2021. g.,  Projekts  tiks veidots 4 daļās: 

Mērķ auditorija - pētījums paredzēts plašākajam interesentu lokam. Scenogrāfijas vēstures pētniekiem, mākslas vēstures studentiem un visiem, kas interesējās par starpkultūru sakaru vēsturi un integrāciju laikā pēc Otrā Pasaules kara. Scenogrāfijas cienītājiem sākot no interesentiem līdz nopietniem mākslas kolekcionāriem un galeristiem. It seviski Evalda Dajevska sniegums latviešu imigrantu mākslas kultūras dzīvei Ziemeļ Amerikā.  Grāmatas iekārtojums - vizuāli pievilcīgs, daudz mākslinieka darbu ilustrāciju un fotogrāfiju  sniedzot priekšstatu par E.Dajevska īpašo sniegumu scenogrāfijā un glezniecībā.

1. Latvijā: Laikmeta fons, makslinieka skolas gaitas un saskarsme ar pedagogiem un teātri. Pieredze Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā. Patstāvīgais darbs uz Rīgas mazo teātru skatuvēm un scenografija Liepājas teātrim. 

 

2. Vācijā:  Darbība profesionālā latviešu operā Oldenburgā, teātris bēgļu nometnēs un mākslas izstādes. Mākslinieka unikālie darbi glezniecībā – dokumentalitāte un filozofiskais skanējums skarbā laikmeta atainojumā. 

3. ASV: Stāsts par mākslinieka iejušanos Ņujorkā, jaunas pieredzes apgūšanu un profesionālo pilnveidošanos. Fantastiskā sadarbība ar M. Meierberga kinostudiju. Tomēr pāri visam Amerikas latviešu teātru ansambļu iestudējumu krāšņās skatuves. Tiek apskatīta arī mākslinieka Ņujorkas laika glezniecība.

4.  Stāsts par dēla Pētera Dajevska “tēva pēdu” meklējumiem Vācija, un kā apkopojis mantotos mākslas darbus un plašo kolekciju dāvājis Liepājas muzejam. 

 

LF finansējums: $10,000.00. (Līnija #2. Redakcijas izmaksas: $3,228 (LF); Līnija #4. Tipogrāfijas pakalpojumi: $6,772 (LF) KOPA: $10,000)

Projektu piesaka: Dzintra Andrušaite