LF20L14 Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties

14.04.20

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir veicināt tradicionālā kultūras mantojuma izpratni, vienlaicīgi aktualizējot Kārļa Skalbes nozīmi kā latviešu literatūrā, tā arī Latvijas neatkarības idejas popularizēšanā. Tiecamies izveidot kvalitatīvu, profesionālu kultūras notikumu, kas paredzēts dažādām sabiedrības grupām, kā notikuma vietu uzsverot reģionu ārpus Rīgas. Ar kvalitatīvu dejas izrādi vēlamies netieši atzīmēt latviskuma paudējas, ilggadējās TDA “Katvari” vadītājas, Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju, kā arī Skolu un jaunatnes Dziesmu svētu Goda virsvadītājas un izcilas personības Taisas Arumas apaļo jubileju. Mērķis ir radīt emocionāli spēcīgu stāstu, kas veicinātu nacionālās identitātes apzināšanos, kurā saistoši atspoguļotas latviskās kultūras vērtības.

TDA Katvarni

Projekta apraksts: Vecākā Latvijas TDA “Katvari”, BJDK “Varavīksne” un VPDK “Rotadata” izpildītais stāsts dejā “Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” pēc Kārļa Skalbes “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” motīviem ir bērnu un jauniešu iesaiste latviskumu veicinošos pasākumos, izmantojot mūsdienīgus un tradicionālus dejas valodas izpausmes līdzekļus. Projekts tiek realizēts Limbažu estrādē dzīvās mūzikas pavadījumā 2020. gada 15. augustā. Izrādes saturu veido tikai šim notikumam izstrādāta režija un oriģinālhoreogrāfijas, kas balstītas latviskajās vērtībās, tai skaitā latviešu lauku sētas ikdienas dzīvē. Projektam tiek speciāli rakstīta mūzika un komponētas jaunas muzikālas apdares tautasdziesmām. Horeogrāfe Rita Spalva, režisors Kaspars Zvīgulis, mūzikas autore Ilze Grunte. Mūziķu sastāvs: Ieva Nīmane - dūdas, stabules, oboja, kokle; Zane Šmite- balss; Ivars Cinkuss - balss; Diāna Logina - cimbala; Oskars Patjanko - akordeons; Ilze Grunte - ğitāras, arfa; Andris Grunte - kontrabass; Mārtiņš Linde - bungas.

LF finansējums: $9,950 (Horeogrāfes, režisora un mūzikas autores honorāri)

Projektu piesaka:  Edžus Arums, biedrības "TDA Katvari" valdes loceklis; producents un tehniskais direktors no mazākiem pasākumiem līdz Vispārējo un Skolu un jaunatnes deju svētku programmām.