LF21M01 “Zalktenes divas saules" dzejas grāmatas drukāšana

22.04.21

Zalktenes divas saules dzeju grāmatas

Projekta mērķis ir sniegt lasītājam ieskatu cilvēka attiecībās ar pasauli, liriskās varones Zalktenes ceļu svešumā, mīlestību, Latvijas dabas spēku un cilvēka saplūsmi ar to. Mērķauditorija ir cilvēki, kas mīl lasīt dzeju latviešu valodā gan Latvijā, gan plašajā pasaulē.

Projekta apraksts: Dzejas grāmatas drukāšana, saturā 6 nodaļas, krāsainas mākslinieces Sandras Strēles gleznu reprodukcijas, Laumas Neretnieces izstrādātu grāmatas maketu. Pasaule un identitāte. Viena saule bez ģeogrāfiskām robežām valodas ainava: “Tā vakars tumst/Kovārņi sasaucas un spārni klāj/Asfaltam atlasa tumšzilu lāsmu". Otra saule - sakrālā ainava, kura stāv pāri laika zīmēm.Tur smilga zied sidraba ziedus, vārti tiek atvērti, lai gaidītu mājās “Kad es atgriezos mājās/nemaz nezināju, ka ķīseļa upes joprojām plūst, zelta ābelei pilni zari, un ne zariņš nav jānoplūc”.

Otrajā “saulē” dzīvo arī Zalktene, tēls, kas ir biogrāfiska atsauce, caur kuru autore atklāj vienu dzīves posmu, apstiprinājumu ne vis dzīves vieglumam, bet skaistumam. 

Projektu piesaka: Dace Micāne-Zālīte

LF finansējums: $2000