LF21M02 XV Vispārējo dziesmu un deju svētku Minesotā tautas deju lieluzveduma apmācības kursi

22.04.21

Vispārējo dziesmu un deju svētku Minesotā

LF21M02 XV Vispārējo dziesmu un deju svētku Minesotā tautas deju lieluzveduma apmācības kursi 

Projekta mērķis: Ik pa pieciem gadiem pulcējamies  dziesmu un deju svētkos, lai uzlādētu savas “ latviskās baterijas”.  Skatoties deju virpulī, jūtamies droši, ka mūsu kultūras mantojums turpināsies. Piedalīšanās tautas  deju lieluzvedumā jauniešiem un bērniem ir neaizmirstams piedzīvojums. Dejojot kopā ar 600 dejotājiem no visām pasaules malām, jaunie izjūt savu piederību latviešu tautai.  Dziesmu svētki un tautas dejas veicina latvisko izglītību un audzināšanu.  

Projekta apraksts: Lai veicinātu deju iemācīšanos un deju izpildījumu vienādību, deju kursos apmācīsim deju kopu vadītājus un dejotāju pārstāvjus.  Kursi notiks no 3. – 6. septembrim Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļu kalnos. Apmācībās piedalīsies divi deju meistari no Latvijas.  Ceram arī ierakstīt video tām kopām, kas nevarēs piedalīties klātienē.  Tas veicinās deju izdejošanas vienādību lieluzvedumā.

Projektu piesaka: Astrīda Liziņa

LF finansējums: $2000