LF21M04 Krišjāņa Valdemāra pirmās grāmatas "300 stāsti" (1853) digitalizācija

22.04.21

Krišjāņa Valdemāra pirmās grāmatas "300 stāsti" (1853)

Projekta mērķi: Sagaidot ievērojamā jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra (1825-1891) divsimtgadi, biedrība “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” iecerējusi digitalizēt viņa pirmo grāmatu “300 stāsti”, kas 1853. gadā tika izdota Liepājā. Atkārtots grāmatas izdevums bija Valdemāra simtgadē, diemžēl arī gotiskajā šriftā. Tā kā mūsdienu drukā grāmata nav izdota, to nepieciešams digitalizēt, lai tās saturu padarītu pieejamu plašākam interesentu lokam, īpaši jaunatnei, pēcāk jau domājot par grāmatas izdošanu. K.Valdemārs, blakus dzejai un esejām, grāmatā ievietojis programmatisku rakstu “Vārdi par grāmatām”, kas ir pirmais plašākais jaunlatviešu aicinājums izglītoties, lasīt grāmatas un pašiem veidot savas bibliotēkas. Projekta mērķauditorija ir jaunatne un visi interesenti, kurus aizrauj latviešu literatūras vēsture un latviešu kā nācijas izveides pirmsākumi.

Projekta apraksts: Grāmatas Krišjānis Valdemārs "300 stāsti", vai pilnajā nosaukumā "Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti, smieklu stāstiņi utc. Un mīklas ar to jaunekļiem un pieaugušajiem lusti uz grāmatām vairot gribējis K.Valdemar” digitalizāciju veiks cilvēks, kurš prot digitalizēt tekstu no gotiskā šrifta uz mūsdienu rakstu valodu. Tas ir unikāli sarežģīts darbs. Grāmatai ir 236 lappuses.

Projektu piesaka: Gunita Dzene

LF finansējums: $1500