LF21M05 Anšlavs Eglītis, Veronika Janelsiņa, Raimonds Staprāns dzīvē un darbos

22.04.21

Sanfrancisko Jaunaie Teātris

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iepazīstināt, informēt un popularizēt mākslinieku un rakstnieku Anšlava Eglīša, Veronikas Janelsiņas un Raimonda Staprāna  ieguldījumu un viņu nozīmi ne tikai diasporas kultūras vēsturē, bet arī Latvijas mākslā un rakstniecībā.

Mērķauditorijai nav vecuma ierobežojumu - māksla un rakstītais vārds kalpo izglītībai, kultūrai un garīgās dzīves bagātināšanai jebkurā vecumā.

Projekta apraksts: Tuvojas XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki Minesotā, kurā teātris ir neatņemama sastāvdaļa. Lai popularizētu svētkus, Raimonda Starprāna lugu "Anšlavs un Veronika" un informētu plašāku sabiedrību par Anšlavu Eglīti un Veroniku Janelsiņu, katru nedēļu (52 nedēļas pirms svētkiem) mājas lapā būs video par teātra gatavošanos svētkiem un par gaidāmo izrādi, lugas autoru un gleznotājiem un rakstniekiem A. Eglīti un V. Janelsiņu.

Sanfrancisko Jaunā teātra aktieri un radošā grupa sagatavos un atstās kultūras mantojumam ieskatu video formā par A. Eglīša un V. Janelsiņas biogrāfiskajiem faktiem, intervijas ar viņu laika biedriem, romānu un lugu fragmentu lasījumus un iestudējumus, dos ieskatu A. Eglīša un V. Janelsiņas gleznās, zīmējumos un kolāžās, interviju ar lugas “Anšlavs un Veronika” autoru un mākslinieku Raimondu Staprānu, ieskats citos viņa literārajos darbos un gleznās. 

Projektu piesaka: Māra Lewis

LF finansējums:  $1000