LF21M10 PLATS – Vizuālas identitātes un komunikāciju

22.04.21

PLATS

LF21M10 PLATS – Vizuālas identitātes un komunikāciju platformu radīšana un uzturēšana

Projekta mērķi: PLATS plāno ļoti plaša spektra darbību, ko jau daļēji uzsācis. Viena  no tām ir pēc iespējas ātrāk izveidot savu vizuālo identitāti un komunikāciju platformas, lai tās būtu mūsdienīgas, pieejamas, elastīgas komunikācijā un atpazīstamas. Ir svarīgi apkopot informāciju par PLATS biedru aktivitātēm, pasākumiem un vēsturi. 

Izmantojot profesionāli veidotus komunikācijas kanālus un platformas, tautieši visā pasaulē, modernā un koncentrētā veidā, saņems informāciju par visiem “dzīvajiem” latviešu teātriem visā pasaulē. PLATS biedriem būs radīta resursu vieta, virtuāla vide, kur komunicēt un sadarboties, tostarp veidot jaunus latviešu kultūras pasākumus un vērtības. 

Projekta apraksts: PLATS patstāvīgi realizēs projektu, piesaistot savus biedrus kā brīvprātīgos, un nepieciešamības gadījumā ārpakalpojumus. 

Projektā paredzēts:1) izveidot PLATS zīmolu, logo, mājas lapas un  sociālo tīklu (piem.YouTube, Facebook ,Instagram u.c.) vizuālo un tehnisko nodrošinājumu, realizēt citus mārketinga pasākumus, lai iekļautos modernajā informācijas apritē; 2) veidot informācijas resursu vietni, kur varēs uzzināt par pasaules latviešu teātriem, to aktivitātēm, kā arī operatīvā un vienkāršā veidā ar katru no PLATS biedriem sazināties; 3) apkopot informāciju par katra PLATS biedra aktuālajiem notikumiem un vēsturi; 4) radīt publiski pieejamu praktiski noderīgu avotu par latviešu diasporas teātriem, aktivitātēm un vēsturi. 

Šobrīd pasaulē valdošās situācijas dēļ, svarīgāk kā jebkad agrāk ir uzturēt virtuālo vidi, īpaši tādai organizācijai, kas veicina latviešu teātra tradīcijas saglabājošu un attīstošu vidi, tādejādi arī saglabājot latviskumu un ceļot tautiešu nacionālo pašapziņu.

Projektu piesaka: Ingmārs Čaklais 

LF finansējums: $1000