LF21M15 “Līksmības zizļa” iespiešana un izdošana Amerikas latviešu nometnēm

22.04.21

Līksmības zizlis

LF21M15 “Līksmības zizļa” iespiešana un izdošana Amerikas latviešu nometnēm

Projekta mērķis: “Līksmības zizlis” ir domāts visiem latviešiem - ALJA cenšās iemūžināt tautasdziesmas, kuras ir latviešu kultūras mantojums, un tās padarīt pieejamas visiem latviešiem gan Latvijā, gan ārzemēs. Šī finansējuma mērķis būtu dot jaunās grāmatas latviešu bērnu nometnēm Amerikā, kurās nākāmā paaudze mācās latviešu tautasdziesmas. ALJA ļoti vēlas pataisīt šo sējumu pieejamu latviešu bērniem nometnēs, lai iemīļotās tautasdziesmas var vieglāk iemācīties un baudīt, un, lai šīs tautasdziesmas būtu iemīļotas arī nākamājām paaudzēm.

Projekta apraksts: Pirms astoņiem gadiem, Raimonds Matisons ALJA uzdāvināja iemīļotās dziesmu grāmatas “Līksmības zizlis” publicēšanas tiesības. Kopš tā laika, ALJA valdes ir centušās sagatavot nākamo izdevumu - izvēloties jaunas dziesmas, kuras pielikt klāt, un izņemot mūsdienām nepiemērotas jeb nedziedātas dziesmas; pārtaisot partitūru; izpētot dziesmu vārdus un tos rediģējot; izveidojot satura rādītāju un jaunu vāku. Tagad izdevums ir gatavs drukāšanai. Daļa no ALJA misijas ir uzturēt latvietību latviešu jauniešos ārzemēs. ALJA vēlas dāvināt jauno “Līksmības zizli” latviešu nometnēm Amerikā (Katskiļu, Garezera un Kursas/Mežotnes nometnēm), pieņemot, ka tās šovasar notiks. 

Projektu piesaka: ALJA vārdā, Krista Zamura

LF finansējums: $1950