LF21M19 Jura Rozīša romāns "Displaced Person"

22.04.21

Mansards

Projekta mērķis: Literatūrzinātnieka un rakstnieka Jura Rozīša romāna "Displaced Person" izdošana kā apliecinājums tam, ka ārpus Latvijas un arī t.s. bijušo trimdinieku vidū mūsdienās top augstvērtīga literatūra, kas ir tikpat būtiska, vērtīga un vajadzīga kā šodien Latvijā rakstītie un izdotie darbi. 

Grāmatas izplatīšana grāmatu vairumtirdzniecības tīklos un mazumtirdzniecībā; ar sabiedrisko un kultūras medijus un portālu iesaisti  – informācijas izplatīšana par grāmatas iznākšanu tās auditorijai; grāmatas atvēršanas sarīkojuma rīkošana klātienē vai attālinātā vidē, iesaistot arī sabiedriskās organizācijas un pētniekus, literātus ārpus Latvijas.

Mērķauditorija – visi latviešu jaunākās literatūras interesenti, literatūrzinātnieki un literatūrzinātnes studenti, pasniedzēji, skolēni, skolotāji, bibliotekāri, humanitārās jomas profesionāļi. 

Projekta apraksts: Literatūrzinātnieks un rakstnieks Juris Rozītis dzimis 20.07.1951. (šogad apaļa jubileja!), dzīvojis Austrālijā, vēlāk pārcēlies uz Zviedriju. Darbojies austrāliešu un trimdas latviešu teātros (iestudētas lugas “Kurbads” (1973), “Varbūtības” (1976), “Raudupiete” (1982)). Latvijā kļuvis pazīstams ar pirmo romānu “Kuņas dēls” (1995) par latviešu dzīvi trimdā. Šī tēma risināta arī jaunajā romānā "Displaced Person", kura fragmenti ar apakšvirsrakstu “Kāda latvieša stāja svešumā” savulaik publicēti "Jaunajā Gaitā" un lasīti dažādos sarīkojumos. Romāns ir unikāls veikums un līdzās augstvērtīgām literārajām kvalitātēm atspoguļo autora paaudzes (dzimusi neielgi pēc kara) sajūtas trimdā un īpatnēju, taču ļoti latvisku un bagātu valodu. Romānu iejūtīgi un sadarbībā ar autoru rediģējis dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš. Plānotais metiens – 800 eksemplāru. Grāmatas iznākšana iespējama jau 2021. gada pavasarī/vasarā, tiklīdz būs zināmi LF projektu konkursa rezultāti. 

Projektu piesaka: Jānis Oga

LF finansējums: $2000